Menu

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp – đợt tháng 08 năm 2020

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp – đợt tháng 08 năm 2020 (danh sách đính kèm)

Liên kết tải về:

http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/09/bb-xet-tn-t82020-3.pdf

http://fet.iuh.edu.vn/images/2020/09/bb-xet-tn-t82020-cap-nhat-web-1.pdf

Trân trọng,

Khoa công nghệ Điện tử