Menu

Danh sách sinh viên khoá 11 đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Các bạn sinh viên xem danh sách khoá 11 đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp.

Lưu ý: Các bạn sinh viên K11 không có tên trong sách thì làm báo cáo tốt nghiệp. Mức độ, hình thức đồ án và báo cáo là như nhau và do trưởng bộ môn chuyên ngành quyết định.

Ngày 14/01/2019

TS. Nguyễn Tấn Luỹ

Khoa công nghệ Điện tử