Menu

Danh sách SV bị cấm thi môn SCADA hè 2016

Danh sách SV bị cấm thi môn SCADA hè 2016 vì không nộp tiểu luận hoặc nộp không đúng hạn:

1. Ngô Quốc Cường (đã nộp bài với Hàn Đồng Đính)

2. Thái Văn Nam

3. Trần Xuân Hòa

4. Huỳnh Quốc Đạt

5. Thạch Minh Tú

6. Đào Nguyễn Nhật Trường

7. Huỳnh Quang Thịnh

8. Trần Đình Hùng

DS có 7 sinh viên./.

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Tấn Lũy

Khoa công nghệ Điện tử