Menu

Đào tạo ngắn hạn

Khóa học IoT căn bản

Khóa học được thiết kế theo phương pháp project-based learing giúp học viên có cơ hội áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế. Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức căn bản và quan trọng nhất để làm sản phẩm Internet of Things, bao gồm IoT thu thập dữ liệu, […]

Lớp phát triển ứng dụng với Python trong máy học và điều khiển

Đăng lý lớp phát triển ứng dụng Python tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrudiD5MHPH1i9LcIcwK2Ykw9j-CCwLc5Mp6o9sGHRKlHhUQ/viewform?usp=pp_url Chi tiết liên hệ: Thầy Trần Hồng Vinh: 0908.208.917

Lớp thiết kế quảng cáo LED chuyên nghiệp

  Đăng lý lớp học thiết kế quảng cáo LED tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrudiD5MHPH1i9LcIcwK2Ykw9j-CCwLc5Mp6o9sGHRKlHhUQ/viewform?usp=pp_url Chi tiết liên hệ GV giảng dạy: Thầy Chiến: 0949.154.664  

LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VI ĐIỀU KHIỂN PIC – ARDUINO

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Hiện nay trên thị trường có rất nhiều họ vi điều khiển như 8051, AVR, ARM, Arduino… Ngoài họ 8051, AVR được hướng dẫn một cách rất cơ bản ở các trường đại học, cao đẳng thì bên ngoài thực tế họ vi điều khiển PIC luôn là loại lập trình […]

Khoa công nghệ Điện tử