Menu

Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng anh

Câu lạc bộ Tiếng Anh thuộc Khoa CNĐT thông báo cho sinh viên về việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với Giáo viên bản xứ. Thời gian bắt đầu vào sáng thứ bảy hàng tuần từ 9h30 – 11h30 tại V7.5. (Đoàn Khoa tuyên truyền rộng rãi, và động viên các sinh viên tham dự).

Chú ý: Phòng học có thể thay đổi theo thời gian, SV chú ý cập nhật thông tin mới nhất.

Khoa công nghệ Điện tử