Menu

Giới thiệu Giáo trình Đo điện – Điện tử

Các lớp DHDTVT10A,10B,10C; DHDTMT10A; CDDTD16A đã đăng ký học môn Đo điện – Điện tử liên hệ Siêu thị Sách của Trường để mua Giáo trình. Các lớp có thể đăng ký tập thể số lượng cần mua để có đủ tài liệu phục vụ cho khóa học. 

Trưởng BMCS

Khoa công nghệ Điện tử