Menu

Hoạt động NCKH

Hội thảo Khoa học Khoa Công nghệ điện tử (tháng 11/2019)

Ngày 11/11/2019, vào lúc 9h tại Phòng Hội thảo, Khoa Công nghệ điện tử đã tổ chức buổi Hội thảo Khoa học. Buổi hội thảo có 3 chủ đề báo cáo với tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Các chủ đề nhận được nhiều câu hỏi hay và thú vị từ các giảng viên, […]

Nghiệm thu 2 đề tài cấp cơ sở, ngày 14/8/2019

Ngày 14/8/2019, Khoa Điện tử đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài cấp cở sở. Các kết quả đạt được của đề tài được Hội đồng đánh giá cao, có thể tiếp tục phát triển ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu […]

Ngày 26/04/2019, Khoa Điện tử đã tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử. Các sinh viên cao học khóa 6B đã hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp. Một số đề tài được Hội đồng đánh giá cao, có thể tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu Tiến […]

Hội thảo Khoa học Khoa Công nghệ điện tử (tháng 4/2019)

WELCOME TO SCIENTIFIC WORKSHOP on April-20-2019 The science workshop primary role is to support teaching and research activities within the Faculty of Electronics Technology. During the workshop, speakers from Divisions of Automation Electronics, Telecommunication Electronics and Computer Electronics will talk about the topics that have been attracting the attention of the scientific community and faculty in recent years. In […]

Khoa công nghệ Điện tử