Menu

Học bổng du học

eSilicon – BUILD-IT Female Student Scholarship

Học bổng cho nữ sinh viên ngành Kỹ thuật:  eSilicon – BUILD-IT Female Student Scholarship. Nhấn vào link sau để xem chi tiết: [16-01-2018_10.01.57]esilicon-scholarship-2018-flyer    

Nữ sinh viên khoa Điện Tử được nhận học bổng HEEAP 2015 có (file đính kèm)

Tập đoàn NIKE tổ chức chuỗi sự kiện chương trình  “Hỗ trợ & phát triển nguồn nhân lực cho ngành sản xuất tại Việt Nam Chương trình 1: Hội thảo về cơ hội việc làm tại Nike Việt Nam –  Thời gian: 9:00- 11:00 sáng, ngày 10 tháng 4 năm 2015 –  Địa điểm: Hội […]

Khoa công nghệ Điện tử