Menu

Chương trình cấp học bổng, thăm quan và thực tập nhà máy NIKE

Tập đoàn NIKE tổ chức chuỗi sự kiện chương trình 

“Hỗ trợ & phát triển nguồn nhân lực cho ngành sản xuất tại Việt Nam

Chương trình 1: Hội thảo về cơ hội việc làm tại Nike Việt Nam

–  Thời gian: 9:00- 11:00 sáng, ngày 10 tháng 4 năm 2015

–  Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM

–  Thành phần tham dự: sinh viên năm 3 & năm 4 các khối ngành dưới đây:

+ Chemical Engineering

+ Automation Engineering

+ Industrial Engineering/System

+ Mechanical Engineering/ Mechatronics Engineering

+ Supply Chain Management

–  Nội dung chương trình:

+ Giới thiệu doanh nghiệp (tổng quan về Nike Việt Nam, các phòng ban trong tổ chức)

+ Cơ hội làm việc tại Nike Việt Nam

+ Giới thiệu chương trình “Hỗ trợ & phát triển nguồn nhân lực cho ngành sản xuất tại Việt Nam”

+ Hỏi & đáp

 

Chương trình 2: Chuyến đi thực tế đến nhà máy đối tác của Nike

–  Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu thực tế về môi trường làm việc trong lĩnh vực may mặc và giày dép, góp phần giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

–  Thời gian: Chuyến đi thực tế được tổ chức trong tháng 5 năm 2015

– Quy trình tuyển chọn do Nhà trường hỗ trợ, được thực hiện trong tháng 4 năm 2015

–  Địa điểm: Nhà máy đối tác của Nike (thông tin chi tiết sẽ được xác nhận sau)

–  Thành phần tham dự: 10- 15 sinh viên năm 3 & năm 4 trong các ngành bên trên và đạt được các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình cộng dồn từ 6.5 trở lên

– Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.0 hoặc TOEIC 500 (hoặc các bằng cấp khác tương đương)

– Có tham gia hoạt động xã hội

–  Số lượng: 10- 15 sinh viên

 

Chương trình 3: Học bổng của Nike Việt Nam

–  Mục tiêu: Khuyến khích và động viên tinh thần học tập của sinh viên

– Quy trình tuyển chọn qua phỏng vấn tại Nike Việt Nam, được thực hiện trong tháng 4- 5 năm 2015

– Thành phần tham dự: Sinh viên năm 3 trong các ngành bên trên và đạt được các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình cộng dồn từ 6.5 trở lên

– Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.0 hoặc TOEIC 500 (hoặc các bằng cấp khác tương đương)

– Có tham gia hoạt động xã hội

– Số lượng học bổng: 4 học bổng/ năm

– Trị giá học bổng: 10.000.000 VND/ phần

 

Chương trình 4: Nhân viên tập sự tại Nike Việt Nam

–  Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên có cơ hội làm việc và tiếp thu kinh nghiệm thực tế tại Nike Việt Nam, nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình phát triển nghề nghiệp trong tương lai

– Quy trình tuyển chọn qua phỏng vấn tại Nike Việt Nam, được thực hiện trong tháng 4- 5 năm 2015

– Thời gian thực tập: tháng 6, 7 & 8 năm 2015 ( 3 tháng)

– Thành phần tham dự: Sinh viên năm 4 trong các ngành bên trên và đạt được các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình cộng dồn từ 6.5 trở lên

– Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.0 hoặc TOEIC 500 (hoặc các bằng cấp khác tương đương)

– Có tham gia hoạt động xã hội

– Số lượng nhân viên thực tập: dựa vào số lượng dự án của công ty

 

 

Khoa công nghệ Điện tử