Menu

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP


FET-SCTV

Công ty Truyền hình cáp SCTV và Khoa Công nghệ Điện tử (FET) thoả thuận hợp tác về việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến SCTV thực tập (21/05/2019)
    Ngày 13/05/2019 Lãnh đạo Công ty SCTV và Khoa Công nghệ Điện tử  có cuộc gặp gỡ hai bên để trao đổi về vấn đề liên quan đến thực tập của sinh viên. Hai  bên về cơ bản đã thống nhất các nguyên tắc thoả thuận hợp tác tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên Khoa Công nghệ Điện tử đến thực tập tại Công ty SCTV trong thời gian 03 tháng.

————————————————————————————————————–

SUNLUXE

Giới thiệu công ty
Thực tập
Tuyển dụng
Sinh viên khoá 14 ngành Điện tử-viễn thông kiến tập tại công ty Sunluxe (01/04/2019)

————————————————————————————————————–


Doanh nghiệp tham gia kiểm định AUN tại Khoa Công nghệ Điện tử năm 2018

—————————————————————————————————————

Giới thiệu công ty
Thực tập
Tuyển dụng
* Sinh viên Khoá 11 Khoa Điện tử thực tập và thực hiện khoá luận tốt nghiệp tại công ty TMA Solution (27/02/2019)

Đề tài:

1. Bệnh Viện Thông Minh – Quản Lý Theo Dõi Bệnh Nhân
2. Speech Recognition on Embedded System
3. Hỗ Trợ Giao Thức LoRaWAN Cho Smart Device Framework
Indoor Location Tracking
4. Autonomous Robot
5. Hệ Thống Băng Chuyền Phân Loại Trái Cây
6. Hệ Thống Hiển Thị Thông Tin Xe Hơi (infotainment system)
7. Build an RPA (Robotic Process Automation) solution for intelligent argricuture–Tree Diese Detection

* Sinh viên Khoá 14 ngành công nghệ kỹ thuật máy tính kiến tập tại công ty TMA Solution (28/02/2019)
Nội dung: Welcome, giới thiệu về TMA, môi trường làm việc và văn hóa công ty, giới thiệu về TFT, SDC (các chương trình tuyển dụng dành cho Intern và Fresher), Lab tour,…

————————————————————————————————————–

Khoa công nghệ Điện tử