Menu

Hình ảnh cuộc gặp gỡ và làm việc giữa SCTV và FET

Phó Tổng giám đốc SCTV và TS. Mai Thăng Long Trưởng Khoa Công nghệ Điện tử tặng hoa lưu niệm

Hai bên thảo luận trao đổi các vấn đề liên quan đến thực tập của sinh viên

Các thành viên trong cuộc họp

Khoa công nghệ Điện tử