Menu

Build an RPA (Robotic Process Automation) solution for intelligent  argricuture – Tree Diese Detection

Sử dụng smart phone điều khiển drone bằng ứng dụng của nhà sản xuất bay theo quỹ đạo nhất định, sau khi hoàn tất quỹ đạo bay, tiến hành lấy Video & file GPS đưa vào máy tính để tiến hành xử lí.
Từ video thu thập được từ camera tích hợp sẵn trên drone, tiến hành phát hiện cây bệnh dựa trên các thuật toán của Computer Vision, từ file GPS tiến hành đưa ra vị trí của cây bị bệnh vừa phát hiện trên một hệ quy chiếu cho trước.

Nguồn: Báo cáo thực tập sinh viên ngành Điện tử tự động K11 Khoa Công nghệ điện tử
Khoa công nghệ Điện tử