Menu

Khóa học IoT căn bản

Khóa học được thiết kế theo phương pháp project-based learing giúp học viên có cơ hội áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế. Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức căn bản và quan trọng nhất để làm sản phẩm Internet of Things, bao gồm IoT thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu trên máy chủ đám mây, phân tích và xử lý dữ liệu thu nhận được. Cụ thể, khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về:
– Cơ hội và thách thức của Internet of Things
– Kiến trúc IoT – IoT Architecture
– Kiến thức: IoT hardware, IoT networks, IoT server and cloud
– Khả năng phân tích, thiết kế, lập trình và hoàn thiện sản phẩm IoT
– Kỹ năng phân tích, lập trình và hoàn thiện hệ thống IoT

Phần cứng sử dụng trong khóa học: Raspberry Pi3

Thời lượng học: 10 buổi

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Đăng lý khóa học IoT tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrudiD5MHPH1i9LcIcwK2Ykw9j-CCwLc5Mp6o9sGHRKlHhUQ/viewform?usp=pp_url

Chi tiết liên hệ Giảng Viên dạy:

Thầy Phạm Quang Trí: 0913.982.569

hoặc thầy Cao Văn Kiên: 0979.896.649

 

Khoa công nghệ Điện tử