Menu

BM ĐTTĐ: Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho SV K13 và khóa cũ trả nợ (TB1)

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 13 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 13.

1. Tim hiểu đề tài:

Sinh viên tự tìm hiểu nội dung, yêu cầu và khả năng thực hiện các đề tài do BM cung cấp tại trang e-learning của Khoa: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=121

2. Nhận đề tài: Sau quá trình tự tìm hiểu, sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, nhận đề tài và hoàn thiện đăng ký theo mẫu PL6-tt (tải trên e-learning Khoa): từ 01/11/2020 đến 10/11/2020.

 • Danh sách giảng viên có thể nhận hướng dẫn và thời gian trực như sau:
  1. TS. Mai Thăng Long: các ngày trong tuần, văn phòng Trưởng khoa X7.
  2. PGS.TS. Nguyễn Tấn Luỹ: các ngày trong tuần, văn phòng Phó Khoa X8.
  3. TS. Nguyễn Ngọc Sơn: các ngày trong tuần, văn phòng Phó Khoa X8.
  4. TS. Trần Minh Chính: sáng thứ 3, phòng BM.
  5. ThS. Trần Văn Hùng: thứ 2 cả ngày; thứ 4 từ 9g00 đến 11g00; phòng BM.
  6. TS. Trần Hữu Toàn: thứ 6, 9g30-11g00, phòng BM.
  7. ThS. Phan Vinh Hiếu: sáng thứ 3, phòng BM.
  8. Nguyễn Hoàng Hiếu: sáng thứ 3, phòng BM.
  9. ThS. Huỳnh Minh Ngọc: thứ 4 từ 8g00 đến 11g00, phòng BM.
  10. ThS. Trần Quang Vinh: sáng thứ 3, phòng BM.
  11. TS. Phù Trần Tín: Thứ 2, tiết 1-5, phòng BM.
  12. NCS. Trần Quý Hữu: Thứ 4, tiết 9-10, phòng BM.
  13. NCS Cao Văn Kiên: sáng thứ 3, phòng BM.
 • SV nộp phiếu đăng ký theo mẫu PL6-tt (tải trên e-learning Khoa) và nộp về BM vào lúc 14g00 ngày 11/11/2020 tại văn phòng T.Sơn X.8.

3. Bảo vệ đề cương:

 • Sau khi đăng ký được đề tài, sinh viên trao đổi với GV hướng dẫn để thực hiện đề cương theo mẫu PL2 (tải trên e-learning Khoa).
 • Lịch bảo vệ đề cương dự kiến: Chi tiết thông báo sau.

4. Sau bảo vệ đề cương: Nộp quyển đề cương PL2 (đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng) và bản đăng ký khóa luận PL6 (tải trên e-learning Khoa): cập nhập sau

5. Dự kiến bảo vệ giữa kỳ: 03/2021

6. Dự kiến bảo vệ kết thúc khóa luận: 06/2021

Chú ý: Trên đây là thông báo về quá trình thực hiện Khóa luận; Các nội dung về đăng ký học phần, đóng học phí các em theo quy định và thông báo của nhà Trường ở Hk2 năm 2020-2021.

Trân trọng thông báo./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử