Menu

Cập nhật Danh sách SV, Lịch bảo vệ KLTN (báo cáo tốt nghiệp, đồ án chuyên ngành) Lớp DHDTVT9,10

Sinh viên phải nộp 02 quyển báo cáo có giảng viên hướng dẫn ký xác nhận cho phép bảo vệ và chấm điểm vào phiếu chấm (file đính kèmMau_phieu_cham_GVHD_KLTN) đính kèm phiếu nhận đồ án và kèm đĩa CD (lưu file quyển và slide báo cáo) cho bộ môn Viễn Thông.( T. Việt tại X7.9B tel 0943863333, các chiều thứ 6 từ 14h-16h). Hạn chót 16h 15/03/2019.

Sinh viên chuẩn bị mô hình, file báo cáo để bảo vệ trước hội đồng, in sẵn phiếu chấm của HD (file đính kèmMau_phieu_cham_GVHDPB_KLTN) và phiếu tổng kết (file đính kèmphieu_tong_ket_diem_KLTN). Đại diện nhóm bảo vệ chuẩn bị trái cậy, nước uống hôm bảo vệ.

+ Địa điểm bảo vệ: X7.9B

+ Thời gian: từ 8h30 ngày Thứ bảy 16/03/2018.

Lưu ý: SV xem trước DS bảo vệ (DS[420300256701]_KLTN_DHDT10 D2 , [420300773101]_KLTN_DHDTVT_MT9 D2), nếu không có tên cần liên hệ Giáo vụ hoặc phòng đào tạo gấp. Tất cả những SV không có tên ở DS trên sẽ không được bảo vệ.

Ghi chú: Những sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng./.

Trưởng bộ môn,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử