Menu

Cập nhật Danh sách SV, Lịch bảo vệ TTDN ĐHĐTVT11 từ 8h30 ngày 9/3/2018 tại lầu 7, nhà X.

Thân chào các bạn sinh viên ĐHĐTVT9,10,11 (bao gồm đại trà [420300258003]_TTTN_DHDTVT11A_N1 , [420300258002_TTTN_DHDTVT11B , [420300258010]_TTTN_DHDTVT11B , [420300258001_TTTN_DHDTVT11C , [420300258009]_TTTN_DHDTVT11C  và CLCThuc tap doanh nghiep_DHDTVT11ATT ( N1)))

Sinh viên nộp phiếu xác nhận thực tập cho GV hướng dẫn. Mỗi sinh viên nộp 02 quyển  báo cáo TTTN (format giống đề cương đã thông báo) có đính kèm phiếu chấm của đơn vị thực tập có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của GV hướng dẫn (file đính kèmMau_phieu_cham_GVHDPB_TTDN) và kèm đĩa CD (lưu file quyển và slide báo cáo) cho bộ môn (T. Việt tại X7.9B tel 0943863333, các chiều thứ 6 từ 14h-16h), hạn chót 16h 08/03/2018. Ngày bảo vệ thực tập từ 8h30 ngày 9/3/2018 tại lầu 7, nhà X. Mỗi sinh viên cần in sẵn phiếu phiếu tổng kết (file đính kèmMau_tong_ket_diem_TTDN).

Ghi chú: Những sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng./.

Lưu ý: SV xem trước DS bảo vệ để đi đúng phòng, nếu không có tên cần liên hệ Giáo vụ hoặc phòng đào tạo gấp. Tất cả những SV không có tên ở DS trên sẽ không được bảo vệ.

Trưởng bộ môn,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử