Menu

Lịch bảo vệ TTDN ĐHĐTVT12 và các khóa cũ, cập nhật hạn chót nộp báo cáo.

Các nội dung mỗi SV chuẩn bị:

+ Slide báo cáo tổng quát về đề tài, dạng .ppt thể hiện đầy đủ mục đích, các nội dung thực hiện, và kết quả đạt được, kèm theo hình ảnh, video clip, minh họa quá trình thực hiện.

+  Nôp 02 quyển  báo cáo TTTN (format giống đề cương đã thông báo, đóng bìa mềm) có đính kèm phiếu nhận xét của đơn vị thực tập (file đính kèmnhanxetthuctap_220819) có đầy đủ điểm, chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của GV hướng dẫn và kèm đĩa CD (lưu file quyển và slide báo cáo) cho bộ môn (T. Việt tel 0943863333, các sáng thứ 4 từ 9h30-11h30 và chiều thứ 6 từ 15h-16h30, hạn chót 11h ngày 07/09/2019. Ngày bảo vệ thực tập từ 8h30 ngày 10/09/2019 tại lầu 7, nhà X. Mỗi sinh viên cần in sẵn phiếu phiếu tổng kết (file đính kèmMau_tong_ket_diem_TTDN).

Ghi chú: Những sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng./.

Các em gửi DN thực tập “Khảo sát Doanh nghiệp, file đính kèmmau_khao_sat_DN_nam_hoc_2019-2020” và nộp kết quả khảo sát ngày bảo vệ.

Trưởng bộ môn,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử