Menu

Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi xếp lớp Tiếng Anh đầu Khóa dành cho sinh viên khóa Đại học 15.

Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi xếp lớp Tiếng Anh đầu Khóa dành cho sinh viên khóa Đại học 15.

Kỳ thi xếp lớp Tiếng Anh (đợt 1) cho các sinh viên nhập học năm học 2019-2020 (được tổ chức bởi IIG- Viet Nam) từ ngày 03/09/2019 đến ngày 08/09/2019.

Sinh viên cần kiểm tra lịch thi và phòng thi tại website của Khoa Ngoại Ngữ, link xem lịch như sau:

http://ffl.iuh.edu.vn/danh-sach-thi-xep-lop-toeic-_03-09-08-09

Lưu ý:

1_ Sinh viên cần kiểm tra để đi thi đúng ngày, giờ và đúng phòng thi.

2_ Những sinh viên chưa có tên trong danh sách này sẽ được thi vào đợt 2 (dự kiến thi ngày 14/9/2019).

Khoa công nghệ Điện tử