Menu

Giới thiệu nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MỤC TIÊU

Xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm mang tính đa ngành, tập trung phát triển tri thức và công nghệ cao có ý nghĩa thực tiễn và triển vọng trong tương lai.

 • Xây dựng các nhóm nghiên cứu của các cán bộ giảng dạy có cùng mối quan tâm về một vấn đề kỹ thuật hoặc một lĩnh vực công nghệ đang mang tính thời sự.
 • Phấn đấu để Khoa Công nghệ Điện tử trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu ở khu vực phía Nam.

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Kỹ thuật y sinh: Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như: Xử lý thông tin y tế; Thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tử y sinh ứng dụng tại Việt Nam; Phát triển hệ thống mạng thông tin ứng dụng trong y tế.
 • Xử lý tín hiệu
  : Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến xử lý tín hiệu trong viễn thông, trong đa phương tiện, trong y sinh như: Lý thuyết xử lý tín hiệu phi tuyến và các ứng dụng trong viễn thông, bảo mật;Mạng thần kinh tế bào và các ứng dụng; Xử lý ảnh và ứng dụng của xử lý ảnh trong y tế;..
 • Thông tin vô tuyến
  : Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như: Các hướng nghiên cứu liên quan đến thiết bị di động thông minh; Các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến trong thông tin di động như OFDM/OFDMA, MIMO-OFDM, CDMA; Thiết kế và mô phỏng mạng thông tin di động ở dạng mô hình; Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin dưới nước;…
 • Hệ thống nhúng
  : Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như: Ứng dụng hệ thống nhúng trong viễn thông, tự động hóa và điện tử ứng dụng; Thiết kế vi mạch mã hóa, giải mã video (MPEG4), hình ảnh (JPEG), âm thanh (MP3); Phát triển phần cứng và phần mềm cho các hệ thống nhúng dựa trên vi xử lý (micro processor), vi điều khiển (micro controller), bộ xử lý tín hiện số (digital signal processor), FPGA; Thiết kế vi mạch số và tích hợp hệ thống vào trong một chíp;…
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như: Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống; Điều khiển thông minh; Truyền thông trong công nghiệp; Hệ thống tự động hóa trong công nghiệp; Robotics;…
 • Điện tử máy tính: Tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như kiến trúc và lập trình máy tính đa bộ xử lý, bộ xử lý đa lõi.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, hội nghị hội thảo khoa học.
 • Thực hiện nghiên cứu đề tài các cấp hàng năm: Cấp Trường, cấp Sở, Cấp Bộ, …
 • Hợp tác với các công ty, doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.
 • Hướng dẫn sinh viên tham gia: cuộc thi Robocon, giải thưởng NCKH Euréka, hội thi tay nghề trong nước và quốc tế, tổ chức câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, …

As you may be interested in reading about the topic, do not expect the reader to know as much as affordablepapers you do.

Khoa công nghệ Điện tử