Menu

English Club

+ Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng Anh:
website: http://fet.iuh.edu.vn/english-club-intro/

+ Các hoạt động CLB trên facebook:
website: https://www.facebook.com/Eng-CLub-837968703025118/

October

Family is a familiar topic. you’ll know about vocabulary of this topic. Some common structures while talking about your family. Target: Vocabulary > Structure > Presentation skills > Mini Talk 1st week: Overall of Family topic 2nd week: A common conversation about Family 3rd week: Family members 4th week: Family characters FB link: https://www.facebook.com/ecfet/

September

1. Tell me about your hometown – Nói về quê hương của bạn 2.The best things in your country – Điều tuyệt nhất ở đất nước, quê hương bạn  

Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng anh

Câu lạc bộ Tiếng Anh thuộc Khoa CNĐT thông báo cho sinh viên về việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với Giáo viên bản xứ. Thời gian bắt đầu vào sáng thứ bảy hàng tuần từ 9h30 – 11h30 tại V7.5. (Đoàn Khoa tuyên truyền rộng rãi, và động viên các sinh viên […]

Khoa công nghệ Điện tử