Menu

Hoạt động tiêu biểu

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO – CỰU SINH VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN & SINH VIÊN I. Giới thiệu        Nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo và hướng đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp mà Khoa Điện Tử xây dựng một cầu nối giữa các bên liên quan thông qua chương trình […]

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động ngành điện tử_ hệ cao đẳng niên chế_ học lại Tháng 4_2018

Chuong 5 He thong dieu khien so

Chuong5_hethongdieukhienso_update

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Bổ sung

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Bổ sungĐo lường và điều khiển bằng máy tính_Bổ sung

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 5Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 5

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy  tính_Chương 4Đo lường và điều khiển bằng máy tinh_Chương 4

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 3Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 3

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 2Đo lường và điều khiển bằng máy tính_Chương 2

Bài giảng đo lường và điều khiển bằng máy tính_chương 1Đo lường và điều khiển bằng máy tính_chương 1

Khoa công nghệ Điện tử