Menu

Tập huấn công tác chuẩn bị tốt nghiệp cho SV năm cuối

Để giúp cho SV chuẩn bị tốt việc thực tập doanh nghiệp, chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp chuẩn bị các kỹ năng mềm trước khi ra Trường, Khoa tổ chức buổi tập huấn công tác chuẩn bị tốt nghiệp cho các SV năm cuối với các nội dung sau:

  • Tập huấn hướng dẫn công tác TTDN và viết báo cáo
  • Tập huấn hướng dẫn cách trình bày KLTN
  • Tập huấn kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc

Thời gian: 8h-11h30, ngày 21/01/2018

Địa điểm: V.8.5 (dự kiến 100 SV) và V7.5 (dự kiến 100 SV)

Thành phần: Trung tâm tư vấn và hỗ trợ SV; Khoa Công nghệ Điện tử (TS. Mai Thăng Long, TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Giảng viên của khoa…) và Sinh viên khoa Công nghệ Điện tử

Đề nghị các bạn SV năm cuối săp xếp tham dự đầy đủ.

Khoa công nghệ Điện tử