Menu

Thông báo: Đăng ký học lại Hệ niên chế (Học kỳ 3 năm 2018-2019).

Để tạo điều kiện cho sinh viên hệ niên chế học trả nợ môn và thi tốt nghiệp tháng 6/2019, Khoa Công nghệ Điện tử thông báo đến các sinh viên còn nợ môn nộp phiếu đăng ký học trả nợ để khoa mở lớp. Cụ thể:

  • Thời gian đăng ký từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 05/04/2019.
  • Thời gian bắt đầu học từ:15/04/2019
  • Địa điểm nộp phiếu đăng ký: Phòng giáo vụ Khoa, X7.2

Lưu ý: Sinh viên xem lịch học tại bảng thông báo của Khoa.

Trân trọng thông báo./.

Khoa công nghệ Điện tử