Menu

Thông báo kế hoạch thực hiện Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp (Các Khóa)

Khoa Công nghệ Điện tử thông báo kế hoạch thực hiện đề tài Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp như sau:

1. Sinh viên Khóa 11 về trước:

– Khoa đang mở lớp học phần để các em đăng ký, đóng học phí.

– Dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, các Bộ môn sẽ thông báo chi tiết kế hoạch giao đề tài cho các em, dự kiến trước 15/08/2019.

– Lịch bảo vệ dự kiến: 12/2019.

2. Sinh viên Khóa 12, và các sinh viên Khóa 11 học trễ so với tiến độ: Kế hoạch thực hiện chi tiết sẽ thông báo ngày 25/08/2019; Dự kiến bảo vệ 29/05/2020.

Khoa thông báo để các em có kế hoạch đăng ký học, kịp tiến độ xét tốt nghiệp.

Trân trọng./.

Khoa công nghệ Điện tử