Menu

Thông báo mở lớp vét của Bộ môn Điện tử tự động

Bộ môn Điện tử tự động thông báo các em sinh viên còn nợ các học phần sau:

  1. Đo lường và điều khiển bằng máy tính (2LT, 2TH): Đăng ký vào học phần đang mở đợt 2 HK1.
  2. Thí nghiệm đo lường và điều khiển bằng máy tính (2TH): Liên hệ giáo vụ để được ghép lớp và học thí nghiệm chung với lớp “Đo lường và điều khiển bằng máy tính (2LT, 2TH)”.
  3. Hệ thu thập số liệu, điều khiển và giám sát (SCADA): Đăng ký vào học phần đang mở đợt 2 HK1.

Đây là đợt mở vét để các em trả nợ nên các em chú ý đăng ký sớm và đúng theo tiến độ chung của nhà Trường để Khoa chốt danh sách và mở lớp.

Trân trọng thông báo./.

N.N. Sơn

Khoa công nghệ Điện tử