Menu

Thông báo mở lớp vét của Bộ môn Điện tử viễn thông

Bộ môn Điện tử viễn thông báo các em sinh viên còn nợ các học phần sau:

  1. Hệ thống viễn thông (3LT)
  2. Cơ sở viễn thông (3LT)
  3. Mạch điện tử nâng cao (3LT)
  4. Thực hành điện tử nâng cao (Viễn thông) (2TH)

Đây là đợt mở vét đợt 2 HK1 để các em trả nợ nên các em chú ý đăng ký sớm và đúng theo tiến độ chung của nhà Trường để Khoa chốt danh sách và mở lớp.

Đối với các lớp đã chấp nhận mở lớp, các em lưu ý đóng HP theo tiến độ chung của nhà Trường.

Trân trọng thông báo./.

TS.Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử