Menu

Thông báo tuyển dụng của công ty TMA

Các dự án bên công ty đang tuyển Fresher ngành CNTT/máy tính:

  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia vào project
  • Được hưởng 100% lương trong khi được đào tạo

Chi tiết xem thông tin ở poster này.

Khoa công nghệ Điện tử