Menu

Thông báo về danh sách sinh viên được cấp học bổng, đạt thành tích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo đã lập danh sách các sinh viên đạt thành tích học tập được đề nghị cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo QĐ số 554; 555/QĐ-ĐHCN ngày 30/3/2015 (đính kèm File).

Sinh viên kiểm tra danh sách học bổng đính kèm. Nếu có thắc mắc về kết quả học tập vui lòng liên hệ Cô Giáo vụ khoa hoặc nếu có thắc mắc về kết quả xét học bổng vui lòng phản hồi tại Phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 15/4/2019 trước khi Phòng Đào tạo tổng hợp và trình Ban Giám hiệu duyệt danh sách sinh viên cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Liên kết tải về:

https://www.mediafire.com/file/2hhe4ykrad54xf2/%5B08-04-2019_10.22.54%5Ddu_kien_hoc_bong_hk2.xls/file

 

Khoa công nghệ Điện tử