Menu

Thông báo về lớp luyện thi TOEIC và thi TOEIC cho SV sắp hết hạn tại Trường

Thông báo về lớp luyện thi TOEIC và thi TOEIC cho SV sắp hết hạn tại Trường

Theo chủ trương của Nhà Trường, Khoa Ngoại Ngữ sẽ mở các lớp ôn luyện tiếng Anh và làm việc với IIG tổ chức sát hạch tiếng Anh theo thể thức TOEIC để sinh viên đủ trình độ tiếng Anh trước khi xét tốt nghiệp. Vì vậy, Khoa đề nghị các bạn Sinh viên (nhất là các Sinh viên Khóa DH10, DH11, CD17, CD18) xuống Khoa Ngoại ngữ đăng ký học luyện thi và đăng ký thi.

– Thời gian đăng ký học luyện thi: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 15/9/2020

– Dự kiến ngày thi TOEIC (IIG tổ chức): Ngày 31/10/2020, 7/11/2020 và 19/12/2020.

Trân trọng,

Khoa CN Điện Tử

Khoa công nghệ Điện tử