Menu

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – đợt tốt nghiệp tháng 10/2020

Mời các em sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 đến phòng giáo vụ (X7.2) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 11/11/2020. Trước khi đến nhận giấy chứng nhận, sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát trên web theo link sau: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Trân trọng,

Khoa công nghệ Điện tử