Menu

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp – đợt tháng 10/2019

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp – đợt tháng 10/2019
Nội dung: Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 10/2019 vui lòng đến phòng Giáo vụ khoa gặp Cô Hoàng để nhận bằng tốt nghiệp.
Lịch nhận bằng: Thứ hai và thứ ba – 24, 25/02/2020 (7h30 – 11h30 và 13h30 – 16h30).
Yêu cầu: sinh viên cần thực hiện cập nhật thông tin vào bảng khảo sát trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp (theo quy định trường).
Khoa công nghệ Điện tử