Menu

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – đợt tháng 01/2020

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – đợt tháng 01/2020.
Nội dung: Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 01/2020 vui lòng đến phòng Giáo vụ khoa gặp Cô Hoàng để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Lịch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Thứ hai và thứ ba – 24, 25/02/2020 (7h30 – 11h30 và 13h30 – 16h30).
Yêu cầu: sinh viên cần thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp (theo quy định trường).
Khoa công nghệ Điện tử