Menu

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2019

Mời các sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 10/2019 đến khoa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thời gian nhận: các ngày làm việc trong tuần: 8h30 – 11h00 và 14h00 – 16h30).
Khoa công nghệ Điện tử