Menu

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp – đợt tốt nghiệp tháng 6/2019.

Mời các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 đến khoa để nhận bằng tốt nghiệp (thời gian nhận bằng: vào các ngày làm việc trong tuần: 8h00 – 11h00 và 14h00 – 16h30).

Khoa công nghệ Điện tử