Menu

Thông tin

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – đợt tháng 01/2020. Nội dung: Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 01/2020 vui lòng đến phòng Giáo vụ khoa gặp Cô Hoàng để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Lịch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Thứ […]

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp – đợt tháng 10/2019

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp – đợt tháng 10/2019 Nội dung: Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 10/2019 vui lòng đến phòng Giáo vụ khoa gặp Cô Hoàng để nhận bằng tốt nghiệp. Lịch nhận bằng: Thứ hai và thứ ba – 24, 25/02/2020 (7h30 – 11h30 và 13h30 […]

Thông báo mở lớp vét các học phần trong Đợt 2, HK2 2019-2020

Chào các em, Khoa CNĐT thông báo mở lớp vét các học phần sau: – Học phần “Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động ngành điện tử” cho sinh viên từ khóa 11 trở về trước. – Học phần “Hệ điều hành Linux” cho sinh viên từ khóa 13 trở về trước. Thời […]

BM Điện tử máy tính thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp cho sinh viên khóa cũ còn trong thời gian đào tạo ( K11 và K10) như sau: Đăng ký và đóng tiền: Đại diện 1 SV làm đơn xin mở lớp KLTN, nộp chỗ C Hương giáo vụ […]

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp cho sinh viên khóa cũ còn trong thời gian đào tạo ( K11 và K10) như sau: Đăng ký và đóng tiền: Theo lịch chung của Trường – TKB đăng ký đợt 2. Liên hệ giảng viên hướng […]

BM Điện tử tự động Thông báo hội đồng và lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau: 1. Lịch bảo vệ: – Mỗi đề tài chuẩn bị Slide ngắn gọn, súc tích; được trình bày trong 10 phút […]

Triển khai đề tài Khóa luận tốt nghiệp 2019-2020

Thông báo đến các sinh viên Bộ môn Điện tử-Tự động, Điện tử-Máy tính và Điện tử-Viễn thông về việc triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp 2019-2020: Xem danh sách đạt bảo vệ đề cương và dự kiến giao đề tài khóa luận tại đây Sinh viên làm thủ tục đăng ký mở lớp […]

Nhằm xây dựng các chương trình hợp tác giữa Công ty TMA Solutions và Khoa CN Điện tử trong hoạt động đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ 4.0; giới thiệu công nghệ mới – Công nghệ 5G và các ứng dụng của nó trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cũng như tạo […]

BMVT thông báo SV DHDTVT10,11(HL) thời gian nộp phiếu đăng ký PL6

Thông báo, Sinh viên các khóa cũ DHDTVT10,11 làm lại KLTN nộp phiếu đăng ký PL6 (file đính kèmPL6 ) cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h-9h, hạn chót 24/12/2019. Chú ý: SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký. Sinh viên không […]

BM Điện tử tự động Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau: 1. Nộp quyển báo cáo khóa luận: – Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng […]

Khoa công nghệ Điện tử