Menu

Hình ảnh thực tập tại công ty TMA

 

Hình ảnh sinh viên thực tập K11 tham gia tổ chức ngày hội công nghệ Tech Day 2018 tại TMA

Sinh viên thực tập K11 thuyết trình bằng tiếng Anh tại TMA
Khoa công nghệ Điện tử