Menu

Danh sách giảng viên

DANH SÁCH

GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

(Cập nhật ngày 23/12/2019)

– Giảng viên có học hàm Phó Giáo sư: 02 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Tiến sĩ: 18 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Thạc sĩ, đang là Nghiên cứu sinh (NCS): 9 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Thạc sĩ: 27 Giảng viên.

– Giảng viên có trình độ Đại học: 03 Giảng viên.

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Ghi chú
Đang công tác
1 Bùi Thư Cao Tiến sĩ Giảng viên
2 Cao Văn Kiên Thạc sĩ, NCS Giảng viên Chủ nhiệm CLB NCKH
3 Đặng Hữu Định Tiến sĩ Giảng viên
4 Đặng Quang Minh Kỹ sư, CH TT Công đoàn
5 Đào Thị Thu Thủy Thạc sĩ, NCS Giảng viên
6 Đinh Quang Tuyến Thạc sĩ Giảng viên
7 Hà Thị Đẹp Tiến sĩ Giảng viên
8 Huỳnh Minh Ngọc Thạc sĩ, NCS Giảng viên
9 Huỳnh Tuyết Vy Thạc sĩ Giảng viên
10 Lê Lý Quyên Quyên Thạc sĩ Giảng viên
11 Lê Thị Hồng Thắm Cử nhân, CH Giảng viên
12 Lê Văn Hùng Thạc sĩ Giảng viên
13 Lưu Thế Vinh PGS, Tiến sĩ Giảng viên Tổ trưởng TVKHĐT
14 Mạc Đức Dũng Thạc sĩ Giảng viên
15 Mai Thăng Long Tiến sĩ Trưởng Khoa
16 Nguyễn Duy Khanh Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Hoàng Hiếu Kỹ sư, CH Giảng viên
18 Nguyễn Hoàng Việt Tiến sĩ Trưởng BMĐTVT
19 Nguyễn Minh Ngọc Tiến sĩ Giảng viên
20 Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Phó Khoa
21 Nguyễn Tấn Lộc Tiến sĩ Giảng viên
22 Nguyễn Tấn Lũy PGS, Tiến sĩ Phó Khoa
23 Nguyễn Thanh Đăng Thạc sĩ Giảng viên
24 Nguyễn Thanh Khiết Thạc sĩ Giảng viên
25 Nguyễn Thế Kỳ Sương Tiến sĩ Trưởng BMHTTM
26 Nguyễn Thị Hồng Hà Thạc sĩ Giảng viên Giáo vụ SĐH
27 Nguyễn Văn An Thạc sĩ Giảng viên
28 Nguyễn Văn Chiến Thạc sĩ Giảng viên
29 Nguyễn Văn Cường Thạc sĩ Giảng viên
30 Nguyễn Văn Duy Thạc sĩ Giảng viên
31 Ong Mẫu Dũng Tiến sĩ Trưởng BMKTMT
32 Phạm Minh Nam Thạc sĩ, NCS Giảng viên
33 Phạm Quang Trí Thạc sĩ Giảng viên
34 Phạm Thị Phương Hồng Kỹ sư Giảng viên
35 Phan Tuấn Anh Thạc sĩ Giảng viên
36 Phan Vinh Hiếu Thạc sĩ Giảng viên
37 Tôn Thất Phùng Thạc sĩ Giảng viên
38 Trần Hồng Vinh Thạc sĩ Giảng viên
39 Trần Hữu Toàn Tiến sĩ Giảng viên
40 Trần Minh Chính Tiến sĩ Bí thư Đoàn TN
41 Trần Minh Hồng Thạc sĩ Giảng viên
42 Trần Ngọc Anh Thạc sĩ Giảng viên
43 Trần Quang Vinh Thạc sĩ Giảng viên
44 Trần Quý Hữu Thạc sĩ, NCS Giảng viên
45 Trần Thanh Tịnh Thạc sĩ Giảng viên
46 Trần Văn Hùng Thạc sĩ Giảng viên
47 Trịnh Thị Sáng Thạc sĩ Giảng viên
48 Trương Năng Toàn Thạc sĩ, NCS Giảng viên
49 Vũ Thị Hồng Nga Thạc sĩ Giảng viên
50 Vũ Tuấn Anh Thạc sĩ, NCS Giảng viên
51 Phù Trần Tín Tiến sĩ Giảng viên
52 Võ Xuân Ân Tiến sĩ Trưởng BMĐTCS
Đi học – Không tham gia giảng dạy
1 Nguyễn Tiến Tùng NCS Giảng viên Hàn Quốc
2 Nguyễn Văn Điền NCS Giảng viên ĐH Đà Nẵng
Tham gia cộng tác giảng dạy
1 Đỗ Đình Thuấn Tiến sĩ Giảng viên Trưởng Nhóm NC
2 Phạm Trần Bích Thuận Tiến sĩ Giảng viên Phó Phòng Đào Tạo
Khoa công nghệ Điện tử