Menu

Triển khai đề tài Khóa luận tốt nghiệp 2019-2020

Thông báo đến các sinh viên Bộ môn Điện tử-Tự động, Điện tử-Máy tính và Điện tử-Viễn thông về việc triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp 2019-2020:

  • Xem danh sách đạt bảo vệ đề cương và dự kiến giao đề tài khóa luận tại đây
  • Sinh viên làm thủ tục đăng ký mở lớp hạn chót ngày 28/12/2019 để Khoa ra quyết định giao đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  • Sinh viên tiến hành làm các thủ tục khác do Bộ môn chuyên ngành qui định.

Lưu ý: sau ngày 28/12/2019 nếu không có tên trong danh sách lớp khóa luận xem như không tham gia làm khóa luận và sẽ bị xóa tên trong danh sách bảo vệ đề cương 2019-2020.

Khoa công nghệ Điện tử