Menu

Tuyển dụng công ty TNHH DBM

Khoa CN Điện Tử gởi đến các bạn Sinh viên về thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DBM chi tiết như sau:

  • Vị trí Kỹ sư kỹ thuật dự án: Ky-thuat
  • Vị trí Kỹ sư kinh doanh: Kinh-Doanh

Trân trọng./.

 

Khoa công nghệ Điện tử