Menu

Tuyển dụng của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY NĂM 2020

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY NĂM 2020

Khoa Điện tử thông báo tới các bạn Sinh viên về việc tuyển dụng của Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay như sau:

Các bạn vui lòng xem file theo đường link: Thông tin tuyển dụng

Khoa CN Điện Tử.

Khoa công nghệ Điện tử