Menu

Thạc sỹ – Kỹ thuật điện tử – 60520203

THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ Điện tử – Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM đảm nhiệm đào tạo hệ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử. Khoa Công nghệ Điện tử cam kết đào tạo ra các Thạc sĩ, kỹ sư vững chuyên môn, đạo đức tốt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của xã hội. Hiện nay, Khoa đang thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) – Chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học chung thuộc khu vực ASEAN – nhằm mục đích khẳng định và cam kết về chất lượng đào tạo, đào tạo ra các Thạc sĩ, kỹ sư tương lai có đủ năng lực để hội nhập vào môi trường làm việc quốc tế.

HinhtaptheKhoa

Tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Điện tử

Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

Hiện nay, chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện tử được triển khai để đào tạo theo hướng Điện tử – tự động (điều khiển thông minh). Nội dung kiến thức được truyền tải đến người học là các phần kiến thức chuyên sâu, mang tính công nghệ, giúp người học có một tầm nhìn sâu, rộng hơn về kỹ thuật chuyên ngành và là cơ sở vững chắc để người học có thể theo đuổi đam mê về học thuật sau này.

Các hướng đào tạo, nghiên cứu chính:

– Điều khiển thông minh robot/robot phỏng sinh học

intell

Hình minh họa điều khiển thông minh cho robot (Nguồn hình: tổng hợp từ Internet)

skeoleoton

Hình minh họa về nghiên cứu điều khiển robot phỏng sinh học (Nguồn hình: www.soheil-sadeqi.com)

– IOTs – Hệ thống nhúng

IOTs

Hình minh họa về ứng dụng IOTs (Nguồn hình: ADLINK Technology )

 

embeddedcontrol

Hình minh họa về hệ thống điều khiển nhúng (Nguồn hình: Servotech Inc)

– Hệ thống thông minh: nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh,

argi

Minh họa về hệ thống nông nghiệp thông minh (Nguồn hình: Advantech)

– Xử lý ảnh, ứng dụng xử lý ảnh trong điều khiển thông minh.

image

Minh họa ứng dụng xử lý ảnh trong điều khiển thông minh (Nguồn hình: www.roboticstomorrow.com)

Khoa công nghệ Điện tử