Menu

Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 08 năm 2020

Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 08 năm 2020

Mời các em sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2020 đến văn phòng khoa (X7.2) đế nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Thời gian nhận: từ ngày 31/8/2020, vào các ngày làm việc trong tuần (8h00 – 11h30 và 14h00 – 16h30).

Lưu ý: sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát trước khi đến khoa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời – tại đường dẫn sau: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/ (với tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên, mật khẩu đăng nhập: mật khẩu đăng ký học phần).

Trân trọng,

Khoa công nghệ Điện tử