Menu

Về việc phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 6/2019

Thông báo: Về việc phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 6/2019.

Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 6/2019 đến khoa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào các ngày làm việc trong tuần

Liên kết tải về: http://fet.iuh.edu.vn/images/2019/07/26-07-2019_09.17.36ds_sv_tn_t6.2019.xlsx

Khoa công nghệ Điện tử