Menu
 • Ts 2019
 • Ts1
 • Ts2
 • ANU KDT3

  KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG) NĂM 2018

 • Hình ảnh lưu niệm đoàn đánh giá AUN Chương trình CNKT Điện tử, truyền thông và Giảng viên của Khoa CN Điện Tử

  Hình ảnh lưu niệm đoàn đánh giá AUN Chương trình CNKT Điện tử, truyền thông và Giảng viên của Khoa CN Điện Tử

 • Đoàn AUN phỏng vấn sinh viên của Khoa Điện Tử

  Đoàn AUN phỏng vấn sinh viên của Khoa Điện Tử

 • Đoàn đánh giá AUN phỏng vấn Cựu sinh viên Khoa Điện Tử

  Đoàn đánh giá AUN phỏng vấn Cựu sinh viên Khoa Điện Tử

 • Đoàn đánh giá AUN đang làm việc với Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Khoa Điện Tử

  Đoàn đánh giá AUN đang làm việc với Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Khoa Điện Tử

 • Đoàn đánh giá AUN đang làm việc tham quan tại phòng thí nghiệm viễn thông của Khoa Điện Tử

  Đoàn đánh giá AUN đang làm việc tham quan tại phòng thí nghiệm viễn thông của Khoa Điện Tử

 • Đoàn đánh giá AUN làm việc với Giảng viên Khoa Điện Tử

  Đoàn đánh giá AUN làm việc với Giảng viên Khoa Điện Tử

 • Sinh viên Khoa Điện Tử trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học

  Sinh viên Khoa Điện Tử trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học

 • Sinh viên tham quan triển lãm của Khoa công nghệ Điện tử

  Sinh viên tham quan triển lãm của Khoa công nghệ Điện tử

 • Cuộc thi đua xe địa hình hằng năm của Khoa Điện Tử

  Cuộc thi đua xe địa hình hằng năm của Khoa Điện Tử

 • Khách nước ngoài đang tham quan triển lãm khoa học

  Khách nước ngoài đang tham quan triển lãm khoa học

TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 – ĐỢT 2

Khoa Công Nghệ Điện Tử tuyển sinh Thạc sĩ năm 2019:
– Ngành Kỹ thuật điện tử – Mã ngành: 60520203
– Thời gian đào tạo: 02 năm (04 học kỳ)
– Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ (Luận văn: 15 tín chỉ)
– Thời gian học: chủ yếu vào thứ 7 và chủ nhật.
– Điều kiện để theo học chương trình: sinh viên đã tốt nghiệp các Trường Đại học thuộc các chuyên ngành sau:
+ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (viễn thông)/Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (viễn thông).
+ Kỹ thuật điện, điện tử/Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
+ Kỹ thuật máy tính/Công nghệ kỹ thuật máy tính.
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
+ Vật lý điện tử

– Môn thi: Mạch điện tử
– Môn học chuyển đổi cho ngành gần: Xử lý số tín hiệu

Thông tin tư vấn:

 • Thời gian đăng ký: đến hết ngày 26/10/2019
 • Hoàn thành học bổ sung kiến thức: đến hết ngày 26/10/2019
 • Đăng ký học ôn thi: đến hết ngày 04/10/2019
 • Học ôn thi: từ 05/10/2019 đến 03/11/2019
 • Ngày thi dự kiến: 09 và 10/11/2019
 • Mô tả ngành
 • Đăng ký
 • Thông tin liên hệ tư vấn: Thầy Lũy (0903640709) và Cô Hà (0909500941)
Khoa công nghệ Điện tử