Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Bản tin cựu sinh viên
Chủ đề năm học
Bảng tin Cựu sinh viên - Khoa Công Nghệ Điện Tử
05-04-2021

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên:

1. Thầy Nguyễn Duy Khanh - Email: nguyenduykhanh@iuh.edu.vn - Điện thoại: 0987386525

2. Thầy Cao Văn Kiên - Email: caovankien@iuh.edu.vn - Điện thoại: 0979896649

Fanpage: Facebook

Các hoạt động tiêu biểu:

Cựu sinh viên Khoa tham gia AUN-QA năm 2018

Đơn vị liên kết