Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Giới thiệu
Chủ đề năm học
Giới thiệu về Bộ môn Hệ thống thông minh
23-02-2021

Bộ môn Hệ thống thông minh trực thuộc quản lý Khoa Công nghệ điện tử, với nhiệm vụ đào tạo cấp bậc Kỹ sư chuyên ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Hiện nay, Bộ môn có 12 giảng viên với trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng chuyên ngành giảng dạy.

Giảng viên trực thuộc Bộ môn Hệ thống thông minh.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Ứng dụng kiến thức và kỹ năng, sử dụng được các công cụ hiện đại để phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 • Quản lý và lãnh đạo một nhóm chuyên gia trong việc thực hiện các dự án thiết kế và chuyển giao công nghệ.
 • Nghiên cứu và khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người.
 • Nhận thức được giá trị cuộc sống, có thái độ đạo đức nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Sau khi tốt nghiệp ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra như sau:

 • a- Có khả năng lựa chọn và áp dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 • b- Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức khoa học cơ bản vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên lý và các qui trình hoặc phương pháp áp dụng trong trong lĩnh vực điện tử, IoT và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 • c- Khả năng thực hiện các phương pháp đo đạc và kiểm chuẩn; có thể tiến hành, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải thiện các quy trình.
 • d- Khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc các qui trình cho các vấn đề kỹ thuật công nghệ trên phạm vi rộng, nhưng phải phù hợp với mục tiêu đào tạo ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng.
 • e- Khả năng hoạt động hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm kỹ thuật.
 • f- Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật.
 • g- Có khả năng truyền đạt thông tin trong cả hai môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng để xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp.
 • h- Có khả năng biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp.
 • i- Có sự hiểu biết về khoa học xã hội và cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt.
 • j- Có kiến thức về tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong một bối cảnh xã hội và toàn cầu.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Vị trí việc làm: Kỹ sư IoT và AI.
 • Môi trường làm việc: Làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm và điều khiển tự động: lập trình viên IoT-AI, chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống IoT-AI, chuyên tư vấn các hệ thống IoT-AI, chuyên viên quản lý và triển khai dự án IoT-AI; Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực lập trình hệ thống nhúng, điều khiển tự động, kinh doanh thiết bị và giải pháp IoT-AI, triển khai giải pháp IoT-AI; Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo nhân lực ngành IoT-AI.

 

Đơn vị liên kết