Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
SINH VIÊN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT HỌC VỤ (ONLINE)
22-07-2021

Sinh viên liên hệ giải quyết học vụ trực tuyến vui lòng điền thông tin tại đường dẫn này: 

https://forms.gle/DZcSoxLBcRqNuYE78

Cảm ơn các bạn./.

  • Xuất/nhập dữ liệu - Raspberry Pi
Đơn vị liên kết