Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Nhân sự
Chủ đề năm học
Nhân sự Bộ môn Điện tử cơ sở
17-04-2021

Bộ môn Điện tử cơ sở gồm có 13 giảng viên. Trong đó:

  • 1 Phó giáo sư, Tiến sĩ
  • 2 Tiến sĩ
  • 8 Thạc sĩ
  • 2 Kỹ sư

STT

Họ và tên

Trình độ
chuyên môn

Chức vụ

1

Võ Xuân Ân

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn,
Giảng viên chính

2

Nguyễn Văn Chiến

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Nguyễn Văn Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Đặng Hữu Định

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Hồng Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Phạm Thị Phương Hồng

Kỹ sư

Giảng viên

7

Trần Minh Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn Thanh Khiết

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Đặng Quang Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Trịnh Thị Sáng

Thạc sĩ

Giảng viên

11

Lê Thị Hồng Thắm

Kỹ sư

Giảng viên

12

Lưu Thế Vinh

Phó giáo sư,
Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

 
Đơn vị liên kết