Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Ban chấp hành Công đoàn
Chủ đề năm học
Tổ công đoàn
13-04-2021

Tổ công đoàn Khoa Công Nghệ Điện Tử

- Tổ trưởng: Đặng Quang Minh

- Các viên chức, người lao động của Khoa.

 

Đơn vị liên kết