Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Chương trình đào tạo
Chủ đề năm học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
06-04-2021

1. Giới thiệu chung

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng và thái độ, chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Kỹ thuật điện tử được xây dựng. Bên cạnh đó, để mở rộng khả năng hội nhập và nâng tầm chất lượng đào tạo, Khoa đã tham khảo chương trình thạc sĩ Kỹ thuật điện tử của trường đại học Nanyang Technological University (NTU), Singapore (Trường top 100 của thế giới). Dựa trên việc phân tích chương trình tham khảo, xu hướng phát triển của ngành Kỹ thuật điện tử trên thế giới và sứ mệnh của Trường, Khoa đã xây dựng chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử theo định hướng đào tạo các kiến thức chuyên sâu về thiết kế vi mạch điện tử và hệ thống nhúng, ứng dụng trong viễn thông và tự động hóa.

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử (KTĐT) được xây dựng dựa trên Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của Khoa CNĐT vào năm học 2015 – 2016. Chương trình được ban hành lần đầu theo Quyết định số 731a/QĐ-ĐHCN, ngày 03/03/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM. Chương trình Thạc sĩ KTĐT đã đánh dấu sự phát triển của Khoa CNĐT trong việc từng bước chuyển mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

- Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện tử (Electronics Engineering)

- Tên văn bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

- Trình độ: Thạc sĩ

- Mã ngành: 8520203

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 1067/QĐ-ĐHCN, ngày 03/06/2019 do Hiệu trưởng Trường ĐHCNTPHCM ký duyệt và ban hành.

2. Mục tiêu chung

Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử tập trung đào tạo các kiến thức điện tử nâng cao và kiến thức liên ngành để thiết kế hệ thống nhúng-thông minh ứng dụng trong đa lĩnh vực. Kết thúc khóa đào tạo, người học có kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên môn sâu, rộng, có phương pháp tư duy khoa học cơ bản và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Điện tử, có thái độ đạo đức nhân văn về môi trường và con người.

3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngôn ngữ chính thức dùng trong đào tạo: tiếng Việt

Thời gian đào tạo: từ 1.5 năm đến 02 năm, học chủ yếu vào thứ 7 và chủ nhật.

4. Đối tượng tuyển sinh

Những người đã tốt đại học chính quy trong cùng khối ngành Điện-Điện tử-Kỹ thuật máy tính và viễn thông. Đối với những người khác ngành, phải tham gia các khóa học bổ sung kiến thức trước khi tham gia thi tuyển sinh cao học đầu vào.

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển, với 03 môn thi:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Môn cơ bản:

Toán cao cấp

Môn chuyên ngành:

Mạch điện tử

5. Danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành khác

 

Tên ngành

Chương trình đại học

Ngành đúng phù hợp

 • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm và 5 năm.

Ngành gần

 • Kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật điện, điện tử
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Vật lý điện tử

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm và 5 năm.

Ngành khác

 • Kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ thông tin

Các hệ đào tạo: 4 năm, 4.5 năm và 5 năm.

 
6. Danh mục các học phần bổ sung

Nhóm ngành phải học bổ xung kiến thức

Các học phần bổ sung kiến thức

Ngành gần

 1. Xử lý số tín hiệu

Ngành khác

 1. Mạch điện tử
 2. Mạch điện tử nâng cao
 3. Kỹ thuật xung-số
 4. Thiết kế mạch tích hợp
 5. Cơ sở kỹ thuật tự động
 6. Cơ sở viễn thông
 7. Xử lý số tín hiệu
 
6. Chương trình đào tạo (cập nhật năm 2019)

Tổng khối lượng các môn học:                          60 tín chỉ                   100 %

Kiến thức chung:                                                      9 tín chỉ                    15.0%

Kiến thức cơ sở và ngành bắt buộc:                      22 tín chỉ                    36.7%

Kiến thức chuyên ngành tự chọn:                          14 tín chỉ                    23.3%

Luận văn Thạc sĩ:                                                   15 tín chỉ                    25.0%

 

Số TT

học phần

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng số

Lý thuyết

Thí nghiệm

1. Khối kiến thức chung

9

9

0

1

6012401

Triết học

(Philosophy)

3

3

0

2

6011401

Anh văn

(English)

3

3

0

3

6000000

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

(Research methodology)

3

3

0

2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

51

33

18

2.1. Các học phần tự chọn (3 TC trong 12 TC)

3

3

0

1

6002630

Tính toán mềm

(Soft computing)

3

3

0

2

6002631

Trí tuệ nhân tạo

(Artificial intelligence)

3

3

0

3

6014402

Phương pháp tính

3

3

0

4

6002608

Công nghệ chế tạo vi mạch điện tử

(Fablicating Microelectronic Technologies)

3

3

0

2.2. Các học phần bắt buộc

19

18

1

1

6014460

Mô hình hoá và nhận dạng hệ thống

(System Modeling and Identification)

3

3

0

2

6002604

Thiết kế vi mạch số

(Digital IC Design)

3

3

0

3

6002607

Thiết kế hệ thống tích hợp trên chip

(System on Chip Design)

3

2

1

4

6002605

Thiết kế hệ thống nhúng cho ứng dụng

(Embedded System Design for Applications)

3

3

0

5

6002622

Điều khiển hệ thống động phi tuyến

(Control of Nonlinear Dynamic Systems)

3

3

0

6

6002620

IoTs (Internet of Things)

4

4

0

2.3. Các học phần tự chọn theo chuyên ngành (học viên tự chọn theo hướng chuyên ngành Điện tử - Viễn thông hoặc Điện tử - Tự động hóa)

14

11

3

Tự chọn theo hướng Điện tử - Viễn thông 14 tín chỉ

14

12

2

1

6002610

Thiết kế mạch cao tần cho thông tin vô tuyến

(RF Circuits for Wireless Communications)

4

4

0

2

6002611

Hệ thống di động và vô tuyến

(Wireless and mobile radio systems)

4

4

0

3

6002612

Mạng cảm biến không dây

(Wireless Sensors Networks)

4

4

0

4

6002613

Thiết kế và xử lý tín hiệu thời gian thực

(Real-time DSP Design)

4

2

2

5

6002614

Xử lý âm thanh và tiếng nói

(Speech and Audio Processing)

4

2

2

6

6002618

Chuyên đề điện tử-viễn thông

(Electronics Telecommunications Projects)

2

0

2

Tự chọn theo hướng Điện tử - Tự động 14 tín chỉ

14

12

2

1

6002619

Thị giác máy tính

(Computer Vision)

4

4

0

2

6002621

Kỹ thuật điều khiển nâng cao

(Intelligent Control Engineering)

4

4

0

3

6002623

Robot sinh học

(Biorobotics)

4

4

0

4

6002624

Học máy và ứng dụng

(Machine learning and application)

4

4

0

5

6002625

Hệ thống vi cơ điện tử

(Micro-Electro-Mechanical Systems)

4

4

0

6

6002626

Chuyên đề điện tử-tự động

(Electronics Automation Projects)

2

0

2

2.4. Luận văn tốt nghiệp

15

0

15

1

6003124

Luận văn tốt nghiệp

(Thesis)

15

0

15

 

Tổng cộng toàn khóa

60

42

18

 
Đơn vị liên kết